Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 21, 2018

Po dlhšej letnej odmlke sme sa vrátili s Milošom do priestorov Hub Hub, kde k nám za mikrofón prišiel náš kamarát Viliam Bendík. S Vilom sme sa najskôr stretávali ako kolegovia v biznise, no jeho kroky v čase viedli už iným smerom, jeho vlastnou cestou.

Našiel záľubu v behu a vrátil sa späť do...